Giá trị của hợp đồng được thanh toán theo thể thức

ĐỢT 01: Sau khi ký hợp đồng và bàn giao mặt bằng khách hàng thanh toán cho CTy Nhà Đẹp Mới Sài Gòn: 15 % giá trị hợp đồng
ĐỢT 02: Sau khi đổ Móng và Hệ cột tầng Trệt khách hàng thanh toán cho CTy Nhà Đẹp Mới Sài Gòn: 23 % giá trị hợp đồng
ĐỢT 03: Sau khi đổ xong sàn lầu 1, khách hàng thanh toán cho CTy Nhà Đẹp Mới Sài Gòn: 25 % giá trị hợp đồng
ĐỢT 04: Sau khi đổ xong mái, khách hàng thanh toán cho CTy Nhà Đẹp Mới Sài Gòn: 25 % giá trị hợp đồng
ĐỢT 05: Sau khi bàn giao, khách hàng thanh toán cho CTy Nhà Đẹp Mới Sài Gòn: 10 % giá trị hợp đồng
ĐỢT 06: Sau khi bàn giao 06 tháng, khách hàng thanh toán cho CTy Nhà Đẹp Mới Sài Gòn: 2 % giá trị hợp đồng

Việc thanh lý hợp đồng được thực hiện trong 07 ngày sau khi bàn giao công trình.